Στο πλαίσιο των Reaction Excellence Awards, το Reaction Cyprus, βράβευσε τη Staroil για τη κοινωνική της προσφορά. Δια μέσω του βραβείου, το οποίο παρέλαβε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Staroil κ. Γιώργος Πέτρου, το Reaction αναγνώρισε τη κοινωνική προσφορά της Staroil και τη διαρκή της στήριξη στις προσπάθειες του οργανισμού για προώθηση της οδικής ασφάλειας.

 

Η Staroil τα τελευταία χρόνια έχει αναπτύξει μια αγαστή συνεργασία με το Reaction, δια μέσω της οποίας έχει στηρίξει και έχει συμμετάσχει ενεργά στις δράσεις του οργανισμού για περιορισμό των οδικών ατυχημάτων. Στο πλαίσιο της συνεργασίας τους, η εταιρεία, έλαβε μέρος με το προσωπικό της στις Ευρωπαϊκές Νύχτες χωρίς Ατυχήματα που ο οργανισμός διοργανώνει κάθε χρόνο ενώ έχει χορηγήσει και τη διενέργεια σεμιναρίων για οδικής ασφάλειας στα στρατόπεδα.

 

O Διευθύνων Σύμβουλος της STAROIL, κ. Γιώργος Πέτρου, δήλωσε: «Η βράβευση από το Reaction είναι ιδιαίτερη τιμή για μας και ευχαριστούμε τους ιθύνοντες του οργανισμού για την αναγνώριση αυτή. Κυρίως όμως θα θέλαμε να τους επαναβεβαιώσουμε τη θέληση μας να συνεχίσουμε να στηρίζουμε τις πρωτοβουλίες και δράσεις τους. Είναι πεποίθηση μας ότι κάθε εταιρεία πρέπει να έχει ενεργό ρόλο και προσφορά στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η κοινωνία μας και η φιλοσοφία αυτή αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του τρόπου λειτουργίας μας ως Staroil».

 

Θεωρώντας την οδική ασφάλεια και τη προσπάθεια για τον περιορισμό και εάν είναι δυνατόν εξάλειψη των τροχαίων ατυχημάτων ως υψίστης σημασίας, η Staroil, στηρίζει κάθε πρωτοβουλία προς αυτή τη κατεύθυνση. Επιπρόσθετα, η εταιρεία, στηρίζει, στο βαθμό του δυνατού, δράσεις και πρωτοβουλίες με κοινωνικό πρόσημο τόσο σε τοπικό επίπεδο στις περιοχές όπου βρίσκονται τα πρατήρια της αλλά και παγκύπρια. Στο πλαίσιο της προσπάθειας αυτής, εργάζεται προς τη δημιουργία ενός φιλανθρωπικού Ιδρύματος το οποίο θα της επιτρέψει να αναπτύξει τη κοινωνική της προσφορά με πιο δομημένο και αποτελεσματικό τρόπο.