Η Staroil στo πλαίσιo του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της, ‘Staroil Goes Green’ που στόχο έχει την υλοποίηση δράσεων για τη βελτίωση του περιβάλλοντος και την ευαισθητοποίηση των καταναλωτών, ανακοινώνει την εγκατάσταση ειδικών κάδων ανακύκλωσης μπαταριών σε όλα της τα πρατήρια, σε συνεργασία με την Green Dot και την AΦΗΣ Κύπρου.

Οι μπαταρίες σε αντίθεση με άλλα ανακυκλώσιμα υλικά θεωρούνται επικίνδυνα απόβλητα για το περιβάλλον, λόγω της υψηλής τους περιεκτικότητας σε βαρέα μέταλλα όπως τον υδράργυρο, το κάδμιο, τον μόλυβδο κ.α. Η έκθεσή τους σε υψηλές θερμοκρασίες, βροχές και υγρασία, μπορεί να συντελέσει στην απελευθέρωση αναφλέξιμων ή διαβρωτικών συστατικών τους και να μεταφερθούν μέσω του εδάφους στον υδροφόρο ορίζοντα και το περιβάλλον. Σύμφωνα με την ΑΦΗΣ Κύπρου, οι έρευνες που έχουν γίνει αποκάλυψαν πως, αν και οι μπαταρίες αποτελούν μόνο το 0,2% του όγκου των αστικών απορριμμάτων, από αυτές προέρχεται το 20% των τοξικών ουσιών.

«Η περιβαλλοντική συνείδηση, αποτελεί μια από τις βασικές αξίες και προτεραιότητες για τη λειτουργία της Staroil», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, κ. Γιώργος Πέτρου, προσθέτοντας ότι «η Staroil θα συνεχίσει να αναλαμβάνει τέτοιου είδους πρωτοβουλίες, έτσι ώστε να αποτελέσει αρωγό στη διαμόρφωση μιας κοινωνίας συνειδητοποιημένης σε σχέση με το περιβάλλον και την αναγκαιότητα έμπρακτης προφύλαξής του».

Η εταιρεία έχει θέσει από τις αρχές του 2018 σε εφαρμογή το πρόγραμμα ‘Staroil goes Green’ που περιλαμβάνει ενέργειες και δράσεις με στόχο τη μείωση της ρύπανσης, αλλά και προστασίας του περιβάλλον. Το πρόγραμμα, έχει καταφέρει, σε πολύ σύντομο διάστημα να αγκαλιαστεί από το κοινό και να αποσπάσει τιμητική διάκριση από τα Παγκύπρια Περιβαλλοντικά Βραβεία για Επιχειρήσεις και Οργανισμούς για το 2018, με το βραβείο «Αργυρός Προστάτης του Περιβάλλοντος».

Ανακυκλώστε και εσείς τις παλιές σας μπαταρίες σε ένα από τα πρατήρια της Staroil και βάλτε το δικό σας μικρό λιθαράκι για ένα καλύτερο περιβάλλον!