Αυστηρή τήρηση των κανόνων υγιεινής στα πρατήρια της Staroil

Με αίσθημα κοινωνικής υπευθυνότητας και γνώμονα την υγεία και ασφάλεια του προσωπικού, των πελατών αλλά και ολόκληρης της κοινωνίας, η εταιρεία Staroil έχει εφαρμόσει σειρά μέτρων στα πρατήριά της σε όλη την Κύπρο, με βάση τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας στο πλαίσιο της καθολικής προσπάθειας ανάσχεσης της εξάπλωσης του κορονοϊού (Covid-19). Ο Διευθύνων Σύμβουλος της… Read more »