Η STAROIL ανακοινώνει την έναρξη του προγράμματος ‘Staroil goes Green’ το οποίο περιλαμβάνει δράσεις και ενέργειες για να καταστήσει τη λειτουργία της πιο φιλική προς το περιβάλλον  και να συμβάλει στην προστασία του.

 

Στο πλαίσιο του προγράμματος, η STAROIL, έχει προχωρήσει στην εγκατάσταση συστήματος φωτοβολταϊκών στο πρατήριο της στην Οδό Πεύκου στη Λακατάμια ενώ προγραμματίζει την επέκταση του μέτρου και στα υπόλοιπα πρατήρια της. Στόχος της εταιρείας είναι να εντάσσεται στο πρόγραμμα ‘Staroil Goes Green’ ένα πρατήριο STAROIL ανά δύο μήνες, μέχρις ότου σε όλα τα πρατήρια της εταιρείας, που καλύπτουν όλες τις επαρχίες, λειτουργούν συστήματα ηλεκτροδότησης μέσω φωτοβολταϊκών.

 

Βασική επιδίωξη της πρωτοβουλίας είναι η λειτουργία των πρατηρίων της STAROIL να γίνει όσο το δυνατόν πιο φιλική προς το περιβάλλον περιορίζοντας το Ανθρακικό Αποτύπωμα τους. Είναι απτή απόδειξη της ευαισθητοποίησης της εταιρείας για θέματα περιβάλλοντος ενώ αποτελεί σημείο εκκίνησης για την πιο έντονη δραστηριοποίηση της Staroil στον τομέα δια μέσω ενεργειών που θα ανακοινωθούν σε κατοπινό στάδιο.

 

O Διευθύνων Σύμβουλος της STAROIL, κ. Γιώργος Πέτρου, δήλωσε: «Η απόφαση μας να προχωρήσουμε στην εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών στα πρατήρια μας αλλά και να δημιουργήσουμε το πρόγραμμα ‘Staroil Goes Green’ είναι ενσάρκωση των περιβαλλοντικών προτεραιοτήτων μας. Θεωρούμε εξαιρετικά σημαντικό εταιρείες όπως η Staroil να αποκτήσουν ενεργό ρόλο και να συμβάλουν με πρακτικό τρόπο στην προστασία του περιβάλλοντος, βελτιώνοντας τη δική τους περιβαλλοντική απόδοση και μέσω της ανάληψης πρωτοβουλιών  και δράσεων για την αειφορία της χώρας μας και ενίσχυση του οικοσυστήματος. Το πρόγραμμα μας, ‘Staroil Goes Green’, θα έχει τον διττό αυτό χαρακτήρα και θα περιλαμβάνει σειρά από δράσεις βασισμένες στη φιλοσοφία αυτή.»

 

Πέραν της διαδικασίας εγκατάστασης φωτοβολταϊκών στα πρατήρια της, η STAROIL, επεξεργάζεται σχέδιο δράσης για την ανάληψη πρωτοβουλιών σε θέματα περιβάλλοντος στις κοινότητες στις οποίες λειτουργούν τα πρατήρια της. Δια μέσω των εν λόγω δράσεων, η εταιρεία επιθυμεί να εκφράσει την εκτίμηση της προς τους κατοίκους των περιοχών που φιλοξενούν τα πρατήρια της και να συμβάλλει στη βελτίωση του τοπικού οικοσυστήματος.